› päivälle ei ole varauksia
› päivälle on varauksia
› alleviivattu päivä on tämä päivämäärä
kalenterin hallinta